พิมพ์

วันนี้ ๑๔ มี.ค.๖๓ ( เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมประชาชนประจำชุมชน ภายในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองสมุทรสาคร ตาม "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๑๐๐ นาย