สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือรับลม ติดกับศาลหลักเมืองสมุทรสาคร

ที่อยู่ปัจจุบัน สถานีตํารวจหลังเดิมก่อสร้างด้วยไม้ มีลักษณะ เป็นเรือนไม้สองชั้น โดยด้านหน้าที่ทําการจะหันหน้าออกไปทางทะเล

และมีสถานีตํารวจน้ำ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ย้ายมาสร้างอยู่ที่บริเวณถนนเศรษฐกิจ1 ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิค สมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 921/18 ต.มหาชัย อ.เมือง จว.สมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลง

เดียวกับตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 82 ตารางวา