วันนี้ (28 มี.ค. 63) เวลาประมาณ 10.30 น. พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์รอง ผบ.ตร. (พิทักษ์3) พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ภ.7 (เจดีย์2) พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์  รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร (สค1) พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร( สค7) พ.ต.อ. ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร (เมือง1) ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดสมุทรสาคร ตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายความปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าทีสาธารณสุข  บริเวณด้านหน้าห้างโลตัส สาขามหาชัย ต.มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมี พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร (สค1) พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร(ปป) พ.ต.อ. ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร (เมือง1) พ.​ต.ท.เสรีฐกาญจน์ จันทร์ด้วง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร (เมือง2) พ.ต.ท.อภิวิทย์ แจ่มแจ้ง สวป. สภ.เมืองสมุทรสาคร (เมือง21)ให้การต้อนรับพร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขสมุทรสาคร ที่อยู่ปฎิบัติหน้าที่

 

วันนี้ ๑๔ มี.ค.๖๓ ( เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมประชาชนประจำชุมชน ภายในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองสมุทรสาคร ตาม "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๑๐๐ นาย