วันนี้ (9 ก.ค. 63) เวลาประมาณ 09.00 น. พล.ต.ท.กฤษณะ   ทรัพย์เดช  จตร. และคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ  ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปี พ.ศ.2563   โดยมี พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ    แย้มเกษร  รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร    พ.ต.อ. ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร   พ.ต.ท.เสรีฐกาญจน์    จันทร์ด้วง  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร   พ.ต.ท.สุรศักดิ์   สิทธิโชคธรรม  รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร   นายบุรินทร์    สหัสธารากุล  ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองสมุทรสาคร  ตั้งแถวรอรับการการตรวจจากคณะกองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ   

 

วันนี้ ๑๔ มี.ค.๖๓ ( เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมประชาชนประจำชุมชน ภายในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองสมุทรสาคร ตาม "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๑๐๐ นาย